Contact

全球據點

 

裕源紡織股份有限公司---台灣總公司

地址:彰化縣和美鎮彰和路三段101號
電話: 04-7568957~9 (營業部) ‧04-7562181~3.. 
傳真: 04-7561501 (營業部) ‧04-7562025 ‧04-7577729
E-mail:  yuyuang@yuyuang.com.tw

 

裕源紡織股份有限公司---南京分公司

地址:南京市棲霞區燕子磯伏家場118號
電話: 86-25-85575176 
傳真: 86-25-85575276
E-mail:  joyce@yuyuang.com.tw

 

裕源紡織股份有限公司---斯里蘭卡辦公室

聯絡人: P.A.W.Soyza
地址: # 100, "The Nest", Nivasipura, Ekala Kotugoda, Sri Lanka
E-mail:  andrew@yuyuang.com.tw
電話 / 傳真: # 00 94 11 4864983 
行動電話: # 00 94 777 874877